Laks- og ørretfiske på fjorden. Spennende! Båt kan du leie av oss.